Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Vježba evakuacije i gašenja požara u Osnovnoj školi Beletinec

U suradnji s Osnovnom školom Beletinec, 31.05.2021. održali smo vježbu evakuacije i gašenja požara, a nakon toga smo djeci dali priliku da se sami okušaju u ulozi vatrogasca radom s mlaznicom za srednje tešku pjenu, Triplex mlaznicom i aparatima za zaštitu dišnih organa. U fotogaleriji u nastavku možete vidjeti detalje vježbe.