Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Javna vježba 27.06.2021.

Dana 27.06.2021. u 17:00 sati DVD Beletinec – Krušljevec je održao javnu pokaznu vježbu u Beletincu, u ulici Stjepana Radića 100 (na desnoj obali rijeke Bednje pokraj ribnjaka ŠRK Keder).

Tijek vježbe je bio da se uslijed paljenja biljnog otpada na polju vatra krenula širiti na susjedno polje sa suhim niskim raslinjem te je počela nekontrolirano gorjeti. Kad je vidio da se vatra više ne može zaustaviti, gospodin Marin Bužanić je nazvao vatrogasce na broj 193 i rekao im da se dogodio požar na polju. Nakon poziva, VOC JVP-a grada Varaždina je upalio DVD-u Beletinec – Krušljevec sirenu za požarnu opasnost i putem UVI-ja obavijestio operativne vatrogasce o intervenciji.
Dolaskom u spremište, vatrogasci su se opremili sa zaštitnom opremom za gašenje požara te sa oba vozila (Beletinec1 i Beletinec2) pod zvučnom i svjetlosnom signalizacijom krenuli na intervenciju. Izlaskom iz spremišta na mjesto intervencije, zapovjednik DVD-a Beletinec – Krušljevec, Tomislav Cesar je obavijestio VOC JVP-a grada Varaždina o izlasku. Kad su vatrogasci došli na mjesto intervencije, zapovjednik (voditelj intervencije) je izdao svakome vatrogascu zapovijed o njegovoj poziciji i načinu rada na vježbi.

Beletinec1: Dvojica vatrogasaca su krenuli gasiti požar sa vitlom za brzu navalu te su kasnije na Triplex mlaznici prebacili na mlaznicu za srednje tešku pjenu dok je u to vrijeme vozač ovog vozila bio strojar na pumpi i opskrbljivao vatrogasce sa vodom. Jedan vatrogasac iz ovog vozila se priključio kao navalni za vozilo Beletinec2. Nakon ugašenog požara, vozilo je bilo zaglavljeno u blatu i nije se moglo izvući pa je jedan vatrogasac izvukao vitlo za vuču iz ovog vozila te ga je zakačio na vozilo Beletinec2 i izvukao iz blata pomoću vitla.

Beletinec2: Jedan vatrogasac je krenuo gasiti požar sa vitlom za brzu navalu te mu se kao pomoć priključio vatrogasac iz vozila Beletinec1 dok je u isto vrijeme vozač ovog vozila bio strojar te je opskrbljivao vatrogasce sa vodom. Dvojica vatrogasaca su uzela dvije „C“ cijevi te su spojili jedan kraj cijevi na Beletinec2, a drugi kraj cijevi na Beletinec1 u slučaju da vozilu Beletinec1 bude potrebna popuna sa vodom. Nakon ugašenog požara, vozilo je služilo kao ispomoć vozilu Beletinec1 da se izvuče iz blata pomoću vitla za vuču. Nakon ugašenog požara nije trebalo dodatno gašenje sa naprtnjačama i metlanicama jer je požar bio potpuno ugašen.

Nakon završetka intervencije i pospreme opreme, vatrogasci su se vratili u spremište i po povratku je voditelj intervencije obavijestio VOC JVP-a grada Varaždina.

Cilj vježbe bio je provjera uvježbanosti vatrogasne postrojbe DVD-a Beletinec – Krušljevec i novog vatrogasnog vozila Ford Ranger (Beletinec1) i njegove opreme te vitla za vuču.


VJEŽBA JE ODRAĐENA U POTPUNOSTI PREMA NAPUTKU ZAPOVJEDNIKA DVD-a.