Vatrogasna nadogradnja

DVD Beletinec-Krušljevec
Stjepana Radića 19, Beletinec
42214 Sveti Ilija
OIB-71272443048

Predsjednik
Marin Bužanić
buzanic.marin@gmail.com
mob: 098/949 06 37

Zapovjednik
Ivica Cesar
ivicacesar367@gmail.com
mob: 099/799 12 74

Zamjenik zapovjednika
Tomislav Cesar
cesartomislav367@gmail.com
mob: 099/208 75 49

Tajnik
Emilio Kefelja
emikef95@gmail.com
mob. 095 830 77 74

Izjava o nekažnjavanju
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vatrogasne nadogradnje na podvozju
Tehnička specifikacija
Troškovnik